یكّه تاز مدارج عرفان امام صادق الائمه علیه السلام ششمین حجت و امام امم حامل عرش علم در عالم در زمین هادى به حق ناطق اسمه عند اهل السماء الصادق صادق و شمع جمع صدیقین جعفر و بحر علم و حق و یقین یكّه تاز مدارج عرفان ترجمان حقایق قرآن گرگشاید لب آن علیم حكیم وش جان بسپرد مسیح و كلیم عقل در درك علم او حیران غرق دریاى حكمتش لقمان قلب او قطب عالم امكان یا « على العرش استوى الرحمن » سرّ حق در ضمیر او مكنون عزم او متصل بــ « كن فیكون » دست گیتى گداى دامن او آسمان خوشه چین خرمن او از دَم او دمید جان به جهان شد عیان سرّ « علم الانسان » مذهب او چراغ راه بشر مكتبش علم اول و آخر آنچه آورده جبرئیل امین شده احصا در آن امام مبین صبح صادق برفت و زین ماتم شد سیه پوش عالم و آدم http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com 2020-05-31T23:57:30+01:00 text/html 2017-09-02T09:44:13+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی جذب کمک های مردمی موکب امام علی علیه السلام http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/118 <span></span><br><span></span><div class="entry-thumb f5" align="center"><span><i><img src="http://karevansadeghiye.ir/wp-content/uploads/2017/09/mokeb961.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></i></span> </div> <div class="entry-body"> <p align="center">“موکب امام علی علیه السلام” واقع در مسیر پیاده روی اربعین <strong>(عمود ۱۰۹۷)</strong> ، اجتماعی است از همه دلدادگان و شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) که در این سالها بصورت خودجوش و مردمی بار پذیرایی از زوار حسینی را در کنار توده‌ها و عشایر ملت بزرگ و مهمان نواز عراق برعهده دارد.</p> <p><a href="http://karevansadeghiye.ir/47864"><font size="5" color="brown">ادامه مطلب</font></a></p></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br>برگرفته از : darolsadeghiyon.ir<br></div> text/html 2017-08-15T13:55:39+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی متن زیارت مخصوص امام صادق علیه السلام http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/117 <font face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;</font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><img src="http://s8.picofile.com/file/8303599026/httpdarolsadeghiyon_ir.jpg" alt="متن زیارت مخصوص امام صادق علیه السلام"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div> text/html 2017-08-08T16:31:57+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی پیام تبریک خادمین صادقیه به مناسبت روز خبرنگار http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/116 <div class="post-top" style="width: 560px; height: 100px; background-image: url(&quot;images/post-top.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-position: center top; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; direction: rtl; text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Vardena,arial; font-weight: bold; margin: 0px; position: relative; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="post-top2" valign="top" style="padding: 64px 90px 0px 20px;"><div class="post-top2-text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="tip" href="http://arsh-eali.mihanblog.com/post/505" title="" style="text-decoration: none; text-shadow: 0px 0px 1px rgb(245, 255, 216);"><br class="Apple-interchange-newline"><br></a></span></div></div></div><div class="entry" style="width: 560px; background: url(&quot;images/post-bg.png&quot;) center center repeat-y rgb(244, 235, 220); direction: rtl; text-align: right; color: rgb(60, 60, 60); font-size: 9pt; font-family: tahoma; margin: 0px; overflow: hidden; line-height: 26.4px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="screen" style="background-position: 430px bottom;"><div class="entry2" style="padding: 0px 25px;"><div class="entry-body" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.8em; text-align: justify; padding-top: 10px;"><h1 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 42px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.tamin.ir/content/files/mazandaran_pr/134873.jpg" alt="" style="max-width: 500px;" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند</font></span></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;" lang="AR-SA">روز خبرنگار، روزی است که گویی قلم، این مقدس‌ترین عامل سوگند آسمانی بار دیگر به مظهر درخششی تبدیل شده که حکایت‌گر زندگی تابناک رهپویانی می‌شود که همواره با قلم پیوندی جاودانه بسته‌اند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span>.</span></font></div><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box;"><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; text-align: center;">در ایران اسلامی چه در دوره هشت سال دفاع مقدس و چه پس از آن به دفعات شاهد از جان گذشتگی خبرنگاران رشید میهن عزیزمان در امر تهیه واقعیات و دفاع از آزادگی و اسلام بودیم، دفاع مقدس ملت ایران در مقابل تجاوز بیگانه فصلی تاثیر‌گذار در تاریخ این رمز و بوم است که بخشی از آن ماحصل تلاش خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی بود که با هدف اطلاع‌رسانی و نیز انتقال فرهنگ اسلامی انقلابی جبهه، به این معرکه وارد شده بودند<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;">.</span></div><span style="box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">17&nbsp;<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA">مرداد به یاد «محمود صارمی» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که در سال 1377 به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان توسط نیروهای افراطی طالبان به شهادت رسید، به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></strong><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;">&nbsp;<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA">خبرنگاری برای این شهید تا آخرین لحظات همراه با صداقت بود و بس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></font></div></span><span style="box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینجانب، به نمایندگی ازخادمین صادقیه ،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ضمن پاسداشت یاد شهدای عرصه اندیشه و قلم،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;با ارج نهادن به مقام والای خبرنگاران و اصحاب رسانه،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به عنوان نمادهای عالی فرهنگ و جریان سازان توسعه و مردمسالاری،&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روز خبرنگار را به همه عزیزان تبریک گفته،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;" lang="AR-SA">&nbsp;برای فعالان عرصه اطلاع رسانی آرزوی سلامتی و توفیق دارم</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><a href="http://shomanews.com/" style="text-decoration-line: none ! important; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; outline: medium none;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></a></span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و لازم میدانم از تمامی عزیزان خبر نگار که در چند سال گذشته</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;در شهرستان رفسنجان سرزمین تکریم مقام عالی امام صادق علیه السلام&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;در تبیین نشر معارف امام صادق&nbsp; علیه السلام&nbsp;&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و رونق بخشیدن به مراسم &nbsp;کاروانهای صادقیه ،&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جوار امامزاده سیدجلال الدین اشرف &nbsp;در امر تبلیغات&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; بدون هیچ چشم داشتی همت داشتند، قدردانی کرده،</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;امیدوارم در سایه توکل به خداوند &nbsp;و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;در مسیر خدمت رسانی به نشر معرف اهل بیت ، ثابت قدم باشیم</span>&nbsp;.</font></span></div><div style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small; text-align: center;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><br></span></div></span></font></span></font></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; line-height: 42px;"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">توفیق روز افزون همه عزیزان را در راه احیای اندیشه های&nbsp;</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;اسلام &nbsp;ناب محمدی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم&nbsp;</font></span></font></div><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;">شورای مرکزی &nbsp;انجمن محبین حضرت صادق الائمه علیه السلام&nbsp;</div></font></span></font></h1></div><span style="color: rgb(68, 109, 140); box-sizing: border-box;"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14px;"><br></span></span></font></div><span style="color: rgb(68, 109, 140); font-size: 14px;"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برگرفته از : </span></font>darolsadeghiyon.ir</div></span></font></span></div></div></div> text/html 2017-07-18T19:04:23+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی پیش‌بینی های استاد اخلاق مرحوم ملاغلامرضا ناصری از زبان فرزندشان http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/115 <div class="post-top" style="width: 560px; height: 100px; background-image: url(&quot;images/post-top.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-position: center top; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; direction: rtl; text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Vardena,arial; font-weight: bold; margin: 0px; position: relative; color: rgb(0, 102, 104); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="post-top2" valign="top" style="padding: 64px 90px 0px 20px;"><div class="post-top2-text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a class="tip" href="http://arsh-eali.mihanblog.com/post/502" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(68, 109, 140); text-shadow: rgb(245, 255, 216) 0px 0px 1px;"><br></a></span></div></div></div><div class="context" style="outline: 0px none; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 15px; border: 0px none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans,tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.firozehkavir.ir/wp-content/uploads/2017/07/IMG_9372.jpg" alt="پیش‌بینی های استاد اخلاق مرحوم ملاغلامرضا ناصری از زبان فرزندشان" style="max-width: 500px;"></span></div><div class="context" style="outline: 0px none; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 15px; border: 0px none; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">چندی پیش یکی از مخاطبان سایت فیروزه کویر نظری را در باب کرامات امامزاده سیدجلال الدین اشرف گذاشته بود از آنجایی صدق و کذب این نظر بر ما معلوم نبود ما به نزد پسرشان رفتیم و از ایشان جویای ماجرا شدیم. که ما خلاصه ای از آن نظر و مصاحبه ای با یادگار استاد اخلاق ملاغلامرضا ناصری آقای غلامحسین داشتیم گذاشتیم : شنیدن این ماجرا خالی از لطف نیست</font></span></div> text/html 2017-07-15T13:29:57+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی نمازاول وقت http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/112 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">سیدهاشم حداد &nbsp;ره نقل میکند=شخصی امدپیش ایت الله قاضی گفت اقامارا موعظه کن &nbsp;اقاموعظه نکرد و ان شخص رفت علت راجویاشدیم فتندنمازش رااول وقت نمیخوند ایت الله قاضی &nbsp;ره میفرمایند هرکس نمازش رااول وقت بخواندبه مقامات عالیهنرسدمرا لعن کند</font> text/html 2017-07-15T11:02:06+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی استقرارموکب امام علی ع درشهادت امام صادق ع درامامزاده سیدجلالدین اشرف نوق http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/110 <p style="padding: 0px; margin: 1.6em 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 1.8; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="padding: 0px; margin: 1.6em 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; direction: rtl; line-height: 1.8;">بسم الله الرحمن الرحیم</span><span style="line-height: 1.8; text-align: justify;">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">&nbsp;قال الصّادق علیه السّلام :</span></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى جَعَلَ فىِ النّاسِ مَنْ یَفِدُ اِلَیْنا وَ یَمْدَحُنا وَ یَرْثی</span><span style="text-align: right;">&nbsp;لَنا.</span></div></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="color: rgb(2, 2, 2); background-color: rgb(235, 221, 198); text-align: center;"><a href="http://karevansadeghiye.ir/sadeghiye95/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(2, 2, 2);"><img src="http://karevansadeghiye.ir/wp-content/uploads/2015/08/m94-7-31.jpg" alt="" height="472" hspace="0" vspace="0" width="600" align="bottom" border="0" style="max-width: 464px;"></a></div><div>موکب امام علی ع نوق رفسنجان درروزشهادت امام صادق ع درجواراستان مقدس امامزاده سیدجلالدین اشرف مستقرمیگردد</div><span lang="AR-SA" style="color: rgb(2, 2, 2); text-align: right; background-color: rgb(235, 221, 198);"><div class="post-entry bottom40"></div></span></font> text/html 2017-07-15T10:40:12+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی فراخوان انجمن محبین صادق الائمه ع http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/109 <h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: normal; margin: 0px; font-size: 14px; line-height: 40px;"><a href="http://darolsadeghiyon.ir/post/3039/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s; color: rgb(18, 22, 237); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;">فراخوان انجمن محبین صادق الائمه علیه السلام</a></h2><div class="entry-meta mb-20" style="box-sizing: border-box; color: rgb(184, 184, 198); margin-top: -5px; font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 20px !important;"><br><span class="entry-date" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 5px 0px 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; color: rgb(140, 140, 140); text-transform: capitalize;"><span class="icon icon-time" style="box-sizing: border-box; font-family: FontAwesome; text-decoration: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline; width: auto; height: auto; line-height: normal; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; margin-top: 3px; font-size: 15px; margin-left: 7px; float: right;"></span><br></span></div><div class="entry-thumb" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; position: relative; font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: 14px;"><img src="http://karevansadeghiye.ir/wp-content/uploads/2017/07/bener-amudi1.jpg" alt="فراخوان انجمن محبین صادق الائمه علیه السلام" title="فراخوان انجمن محبین صادق الائمه علیه السلام" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 2264px;"></div><div class="entry-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; line-height: 1.8em; font-family: yekan, tahoma; text-align: justify; padding-top: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br></p></div><div class="entry-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; line-height: 1.8em; font-family: yekan, tahoma; text-align: justify; padding-top: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p></div><span style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br></span> text/html 2017-03-30T09:33:32+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی روز طبیعت http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/104 <div class="Text"><h3><font size="2" face="Mihan-Iransans">اشاره</font></h3><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">سیزدهم فروردین ماه هر سال، روز پایان جشن های نوروزی است. در این روز، مردم بنا بر سنتی فرهنگی، از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت، ودر کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. این روز زیبا را، «روز طبیعت» نام گذاری کرده اند؛ روزی که باید در کنار بهره مندی از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو، بکوشیم آن را به زباله دانی همگانی تبدیل نسازیم و به همه نشان دهیم که «روز طبیعت» فقط یک شعار نیست؛ بلکه نشانه شعور بالای مردمی است که می خواهند سال های سال از این طبیعت زیبا بهره مند گردند. </font></p><br></div> text/html 2017-03-30T09:17:16+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی اعمال ماه رجب http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/103 <div class="item-page"> <h2> <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html"> <font size="2" face="Mihan-Iransans">فضیلت و اعمال ماه مبارك رجب</font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></h2><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><dl class="article-info"><dd class="category-name"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مجموعه: <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful.html">اعمال مستحبی</a></font> </dd></dl><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <br><br> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a title="فضیلت و اعمال ماه مبارك رجب" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><img title="اعمال ماه مبارک رجب" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re71.jpg" alt="اعمال ماه مبارک رجب"></a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ماه <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><span style="color: #202020;">رجب</span></a> و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت زیادی دارند و در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد شده است. از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) روایت شده كه: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و جنگیدن با كافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است كسى كه یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودى خدای بزرگ می‌گردد و غضب الهى از او دور می گردد و درى از درهاى جهنم بر روى او بسته گردد.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>از حضرت <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><span style="color: #202020;">موسى</span></a> بن جعفر(علیهماالسلام) روایت شده است كه: هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یك سال، از او دور شود و هر كس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می گردد.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>و همچنین فرمود كه: رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر است. هر كس یك روز از رجب را روزه بگیرد البته از آن نهر بیاشامد.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>از <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><span style="color: #202020;">امام صادق</span></a>(علیه السلام) روایت است كه حضرت رسول اکرم( صلى الله علیه و آله) فرمود كه: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را "أصب" مى‏گویند زیرا كه رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‏شود پس بسیار بگوئید: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ».</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>ابن<a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><span style="color: #202020;"> بابویه</span></a> از سالم روایت كرده است كه گفت: در اواخر ماه رجب كه چند روز از آن مانده بود، خدمت امام صادق(علیه السلام)رسیدم. وقتی نظر مبارك آن حضرت بر من افتاد فرمود كه آیا در این ماه روزه گرفته‏اى؟ گفتم نه والله اى فرزند رسول خدا. فرمود كه آنقدر ثواب از تو فوت شده است كه قدر آن را به غیر از خدا كسى نمى‏داند به درستى كه این ماهى است كه خدا آن را بر ماه‌هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار را در این ماه بر خود واجب گردانیده است.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>پس گفتم یابن <a href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/works-month-rajab.html" target="_blank"><span style="color: #202020;">رسول الله ا</span></a>گر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‏داران آن نائل مى‏گردم؟ فرمود: اى سالم هر كس یك روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سكرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر كس دو روز از آخر این ماه را روزه بگیرد از صراط به آسانى بگذرد و هر كس سه روز از آخر این ماه را روزه بگیرد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدت‌ها و هول‌هاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا كنند. و بدان كه براى روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت شده كه اگر شخصی قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزََّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ .</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #b74764;"><strong><br></strong></span></font></p></div>  text/html 2017-03-29T10:59:49+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی اعتکاف http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/100 <img class="irc_mut iLKbBXM9JRgY-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫اعتکاف‬‎" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuBCWjggbf9Ewzg7uuopXvU8otOx13pZznhP0e740BkQNEZvkt" style="margin-top: 0px;" width="337" height="393"> text/html 2017-03-03T11:13:59+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی حضرت مهدی باچه صلاحی ظهور میکند http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/99 <div class="post-entry bottom40"> <div class="post-image"><a href="http://karevansadeghiye.ir/6135/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b9%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/" title="حضرت مهدی(عج) با چه سلاحی ظهور می کند؟"> <img src="http://karevansadeghiye.ir/wp-content/uploads/2015/04/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-16-380x202.jpg" alt="حضرت مهدی(عج) با چه سلاحی ظهور می کند؟" style="border: none"> </a></div> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">یکی از سوالات مطرح در خصوص مهدویت اینکه ،در احادیث آمده است که سلاح حضرت مهدی در هنگام ظهور، شمشیر خواهد بود. با توجّه به این همه پیشرفتی که بشر در زمینه نظامی کرده است چگونه ایشان با شمشیر می خواهند بر این همه سلاح مجهّز و فوق مدرنِ دشمنانش، غلبه کنند؟</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">جواب:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">این که سلاح حضرت، هنگام ظهور چه خواهد بود، امری است که حقیقت آن برای ما روشن نیست؛ لذا مشخص کردن دقیق نوع سلاح ایشان، امکان ندارد. به همین دلیل در بین علمای اسلامی در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد که همگی در حدّ احتمال است؛ مهمترین این نظریات عبارتند از:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">نظر اول: منظور از شمشیر، خود شمشیر نیست، بلکه حضرت از سلاح های روز استفاده می کنند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">نظر برخی بر آن است که روایاتی که در آنها به (شمشیر) اشاره شده، لزوماً به معنای آن نیست که سلاح حضرت، شمشیر است؛ بلکه معنای درست آن، اینست که قیام امام مهدی&nbsp; مسلّحانه است. طبق این نظر، سلاحی که حضرت در قیام خود از آن استفاده می‌کند، سلاح متعارف روز است آنها معتقدند «شمشیر» کنایه از قدرت و نیروی نظامی می باشد، همانگونه که «قلم» کنایه از علم و فرهنگ است. دلیل این گروه آنست که چون در زمان معصومین، سلاحی جز سلاح سرد (مانند شمشیر) نبود، معنا نداشت که ائمه برای مردم آن زمان در مورد سلاح-های پیشرفته امروزی (مانند موشک و …) سخن بگویند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">نظر دوم: سلاح حضرت، همان شمشیر است نه سلاح های مدرن امروزی</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">دسته دیگر می گویند حضرت واقعاً از خود شمشیر استفاده می کند نه سلاح های روز. دلیل این افراد اینست که سلاح‌های جنگیِ فعلی ظالمانه هستند و باعث کشته شدن انسان‌های فراوان دیگری که ممکن است بی‌گناه هم باشند، می‌شوند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">البته این گروه در جواب این سؤال که حضرت چگونه می خواهد با شمشیر در مقابل این همه سلاح های قدرتمند مبارزه کند، احتمال های مختلفی را مطرح کرده اند که همگی آنها نیز در حدّ احتمال است نه به صورت قطعی:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱</font></p></div> text/html 2017-02-09T16:54:44+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی خوش رفتاری باهمسر http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/97 <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <img alt="http://t-pasokhgoo.ir/images/2/IMG10335599.jpg" class="decoded" src="http://t-pasokhgoo.ir/images/2/IMG10335599.jpg" width="275" height="181"></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">با توجه به اهمیت موضوع خوش زبانی و تأثیر آن در استحکام بنیاد خانواده و سازگاری همسران، این جا به برخی از فنون و مهارت های مؤثری اشاره می کنیم که همسران را در برقراری ارتباط کلامی مناسب یاری می دهد:</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>أ‌.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>تجسم پایان کار</strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">در برخی موارد، بدزبانی همسر نتیجه رفتار آزاردهنده طرف مقابل است. در چنین شرایطی اولین چیزی که به ذهن می رسد، آن است که بر سر او فریاد زند و با توهین به او، وی را متوجه رفتار نامطلوبش سازد؛ ولی اگر انسان اندکی به پیامد این واکنش توهین آمیز بیندیشد، در نظر می گیرد که این اهانت و بدزبانی علاوه بر آن که تأثیری منفی بر روحیه خود شخص می گذارد، همسر را نیز که احتمالا برای رفتار خود توجیهی داشته است، آزرده خاطر خواهد کرد و او را به اتخاذ موضع تدافعی و مقابله با همسر وا خواهد داشت.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">در این صورت، فرد با تجسم پایان کار از این روش استفاده نخواهد کرد؛ بلکه می کوشد با لحنی عادی علت رفتار نامطلوب همسر را جویا شود. آن گاه اگر دلیل وی پشتوانه منطقی داشت، سخن او را بپذیرد و در غیر این صورت، با استدلال و به شیوه ای کاملا مؤدبانه او را متوجه خطای خویش سازد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;"> &nbsp;</p><br><p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify;">&nbsp; <br></p> text/html 2017-02-08T16:28:18+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی آیا حضرت فاطمه سلام الله علیها شهید شد؟ علت مرگ ایشان و ماجرای سقط حضرت محسن چه بود؟ پاسخ http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/96 <br><p itemprop="acceptedAnswer"> </p><p align="left"> <font size="2" face="Tahoma"> <font color="#0000ff">دانشنامه</font> <a href="http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=4941&amp;" target="_blank">حضرت فاطمه زهرا</a> <font color="#0000ff">سلام الله علیها</font> </font> </p> <p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">از سؤالات اساسی در ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی(ع) و اهانت به آن</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">بزرگوار این است که: آیا (چنان که شیعیان می‏گویند) به ساحت حضرت فاطمه زهرا</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">علیهاالسلام نیز جسارت کردند؟ و بر آن حضرت صدماتی وارد شد که منجر به شهادت او و</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">فرزندش گردید یا خیر؟</span> </font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">برخی از دانشمندان اهل سنت برای حفظ موقعیت خلفا از بازگو کردن این قطعه از</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">تاریخ خودداری نموده‏اند؛ از جمله ابن ابی الحدید در شرح خود می‏گوید: «جساراتی را</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">که مربوط به فاطمه زهرا علیهاالسلام نقل شده، در میان مسلمانان تنها شیعه آن را نقل</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">کرده است.</span> <a id="_ednref1" title="" href="http://www.hawzah.net/fa/Question/View/11692#_edn1" name="_ednref1" data-original-title=""> <span lang="FA"> <span dir="ltr">[1]</span> </span> </a></font> </p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">البته برخی از دانشمندان و مورخان اهل سنت، در این بخش، از بیان واقعیات تاریخی شانه</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">خالی کرده‏اند؛ چنان که سید مرتضی رحمة ‏الله علیه در این زمینه می‏گوید</span> <span dir="ltr"> <span dir="ltr"></span>:</span></font> </p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">«در آغاز کار، محدثان و تاریخ نویسان از نقل جسارت هایی که به ساحت دختر پیامبر</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">گرامی اسلام(ص) وارد شده امتناع نمی‏کردند. این مطلب در میان آنان مشهور بود که مأمور خلیفه</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">با فشار، درب را بر فاطمه علیهاالسلام زد و او فرزندی را که در رحم داشت سقط نمود و</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">قنفذ به امر عمر، فاطمه زهرا علیهاالسلام را زیر تازیانه گرفت تا او دست از علی بردارد؛</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">ولی بعدها دیدند که نقل این مطالب با مقام و موقعیت خلفاء سازگاری ندارد؛ لذا از نقل</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">آنها خودداری نمودند</span> <span dir="ltr"> <span dir="ltr"></span>.</span> <span dir="rtl"></span> <span lang="FA"> <span dir="rtl"></span>»</span> <a id="_ednref2" title="" href="http://www.hawzah.net/fa/Question/View/11692#_edn2" name="_ednref2" data-original-title=""> <span lang="FA"> <span dir="ltr">[2]</span> </span> </a></font> </p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مسعودی در قسمتی از کتاب خود آورده است:</span> <span class="Char0"> <span lang="FA">«فَوَجهُوا اِلی مَنْزلِهِ فَهَجَمُوا عَلَیْهِ وَ اَحْرَقُوا</span> </span> <span dir="ltr"></span> <span class="Char0"> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> </span> <span class="Char0"> <span lang="FA">بابَهُ... وَ ضَغَطُوا سَیدَةَ النساءِ بِالْبابِ حَتی اَسْقَطَتْ</span> </span> <span dir="ltr"></span> <span class="Char0"> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> </span> <span class="Char0"> <span lang="FA"> مُحْسِنا </span> </span> <span lang="FA">؛</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">پس (عمر و همراهان) به خانه علی علیه السلام رو کرده و</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">هجوم بردند، خانه آن حضرت را به آتش کشیدند؛ با در به پهلوی سیده زنان عالم زدند؛</span> <span dir="ltr"></span> <span dir="ltr" lang="FA"> <span dir="ltr"></span> </span> <span lang="FA">چنان که محسن را سقط نمود</span> <span dir="ltr"> <span dir="ltr"></span>.</span> <span dir="rtl"></span> <span lang="FA"> <span dir="rtl"></span>»</span> <span lang="FA"> <a id="_ednref3" title="" href="http://www.hawzah.net/fa/Question/View/11692#_edn3" name="_ednref3" data-original-title=""> <span dir="ltr">[3]</span> </a> </span></font> </p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">اما منابع اهل سنت:</span></font> </p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="a0" dir="rtl"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">1</span></font><br clear="all"> </p><hr width="33%" size="1" align="right"> text/html 2017-02-02T12:14:35+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی فضیلت های روزوشب جمعه http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/95 <p class="imgarticle"><a target="_blank" title="شب جمعه" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/friday-night-virtues.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr97.jpg" alt="شب جمعه" title="شب جمعه"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #800000;"><strong>فضیلت های روز و شب جمعه</strong></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«جمعه» روز مقدس و با فضیلتی است و در روایات مروی از امام معصوم (ع) جزء اعیاد شمرده شده است و حضرت رسول اكرم (ص) آن را «سید الایام» یعنی «سرور روزها» نامیده است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #dd22bb;">الف) فضیلت های روز جمعه</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">1_ از حضرت رسول اكرم (ص) روایت شده است كه&nbsp; روز و شب جمعه 24 ساعت است و در هر ساعت آن حق تعالی 600 هزار نفر را از جهنم آزاد كند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">2_ از حضرت امام صادق (ع) نقل است كه هر كس بین ظهر پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بمیرد خداوند او را از فشار قبر نگاه دارد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">3</font></p> text/html 2017-02-01T15:22:00+01:00 shabneshinesadeghiye.mihanblog.com محب الصادق احمدی دهه فجر انقلاب اسلامی http://shabneshinesadeghiye.mihanblog.com/post/93 <br> <p style="text-align: justify;"><a title="دهه فجر انقلاب" href="http://www.beytoote.com/art/negah-gozashte/fajr-islamic-revolution.html" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="دهه فجر انقلاب اسلامی دهه فجر دهه ی فجر انقلاب" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf48.jpg" alt="دهه فجر انقلاب اسلامی دهه فجر دهه ی فجر انقلاب"></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: #ee7b11;">دهه فجر انقلاب اسلامی</span></strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دهه فجر،به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هر ساله در طول <strong>دهه فجر</strong> مراسم و یادبودهای زیادی توسط طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. همچنین در ایام <strong>دهه فجر</strong> سازمان‌ها، ادارات دولتی اقدام به برگزاری سمینارها و همایش‌ها می کنند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در ایام <strong>دهه ی فجر</strong>،جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره دولتی فیلم، تئاتر و موسیقی ایران است معمولاً در طول <strong>دهه فجر</strong> برگزار می‌شود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در روز ۱۲ بهمن زنگ مدارس به مناسبت سالگرد ورود هواپیمای آیت‌الله خمینی به ایران، در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه نواخته می‌شود. در روز ۲۲ بهمن، آخرین روز از <strong>دهه فجر</strong> نیز که به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رسمی کشورمان ثبت شده است، راهپیمایی عظیمی در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #ee7b11;"><strong>دهه فجر انقلاب اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری <br></strong></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong style="color: #ee7b11; text-align: justify;">دهه فجر انقلاب اسلامی -</strong>دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست كه گذشته را از آینده جدا ساخته است. در <strong>دهه فجر</strong> اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین كننده و بی مانند بشمارمیرود. تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت » بود وپادشاهان احساس می‌كردند كه فاتحینی هستند كه بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع كردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر اسلام مردم را علیه دشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به كار گرفتند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>دهه فجر </strong>انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است كه خورشید اسلام در او درخشید و این <strong>دهه فجر</strong> باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این مراسم را با هیجانهای عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه والایی دارد. از این رو جشنهای <strong>دهه فجر</strong> می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد. باید كلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ی فراموش نشدنی حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font>